Disclaimer


Berghuis Development voert opdrachten uit op het gebied van business development, organization development en capital development. Zulks onder vooraf overeengekomen voorwaarden en vergoedingen. Deze voorwaarden en vergoedingen worden schriftelijk overeengekomen en door een opdrachtgever akkoord bevonden.

Bij Capital Development gelden nog de volgende uitgangspunten:

Berghuis Development richt zich op professionele investeerders met een minimum te investeren bedrag van 100.000 euro.

Berghuis Development richt zich op ondernemers met een financieringsbehoefte van minimaal 100.000 euro.

Berghuis Development werkt zowel voor kapitaal zoekende als kapitaal aanbiedende partijen. Echter niet voor beide partijen op één project tezelfdertijd. Een eventueel “conflict of interest” wordt per ommegaande gemeld aan betrokken partijen.

Berghuis Development stelt informatie samen, eventueel in samenwerking met partners en/of opdrachtgevers. Berghuis Development aanvaardt daarbij geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor derden welke informatie van Berghuis Development aanpassen en/of herdistribueren.

—–

Berghuis Development ‘s activities are in the field of business development, organization development and capital development. Berghuis Development executes these activities under previously agreed terms and fees. These terms and conditions and fees shall be agreed in writing and approved by a client.

 

For Capital Development the following principle apply:

 

  1. Berghuis Development focuses on professional investors with a minimum investment of 100,000 euros.

 

  1. Berghuis Development focuses on entrepreneurs with a financial (funding) need of at least 100,000 euros.

 

  1. Berghuis Development works for both investors as well as for companies looking for funding. Not, however, at the same time on one project for both parties. A possible “conflict of interest” is immediately reported to the parties involved.

 

Berghuis Development provides information (to professional investors), possibly in cooperation with partners and/or clients. Berghuis Development accepts no liability for inaccuracy or incompleteness of this information and also accepts no liability for other parties (re)distributing information originally developed by Berghuis Development.