Alles is terug te voeren op gedrag

In bedrijven was fysieke arbeid ooit de belangrijkste vorm van gedrag. Nu neemt interactie (met anderen) de prominente plaats in (interactie wordt ook nog eens steeds uitgebreider mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën – altijd bereikbaar, informatie direct beschikbaar in het gesprek – snelle besluitvorming enzovoort).

staff

Waarom aandacht voor gedrag in organisaties? 

Het gedrag (activiteit) van mensen leidt tot een bepaald resultaat. En al deze resultaten bij elkaar opgeteld, leiden tot de performance van een onderneming. Het is dus heel legitiem om naar gedrag te kijken, als je de performance van een onderneming wilt verbeteren.

Routines doorbreken 

Daar waar routines minder effectief zijn of gewoonweg niet goed zijn, moeten ze doorbroken worden. Een gedragsinterventie. De “gevestigde orde” heeft over het algemeen moeite met het doorbreken van routines. Men vreest teruglopende inkomsten en een teruggang in andere persoonlijke voordelen. En dat gebeurt ook…  juist als niet wordt ingegrepen.

Routines creëren 

Constateren dat bepaalde patronen, routines ontbreken, terwijl ze er wel zouden moeten zijn, om de effectiviteit te vergroten. Ook hier is optreden op zijn plaats, maar dan gaat het dus om het aanbrengen van routines. Een herkenbare aanpak is natuurlijk training, maar ook andere aanpakken zijn geschikt, zolang het er maar toe leidt dat kennis, instelling en vaardigheden in effectieve routines uitmonden.

Routines aanscherpen 

Slijtage. Op zich goede routines, waar een bepaalde sleet is ingekomen. Die moet er uit. Een geschikte manier om dit te doen is positieve confrontatie, waar het stellen van vragen heel belangrijk is.

De juiste activiteit in de juiste markt, met een uitstekend management, een passende ondernemingsstructuur, een uitgekiend verkoopproces en voldoende bedrijfsfinanciering

Stel uw vraag via WhatsApp
0
U krijgt direct antwoord want tijd telt!

Deel deze pagina